Regulamin newslettera

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Jash Technologie Sp. z o.o., z siedzibą w Łysomicach (87-148), ul. Wiśniowa 1. Dane osobowe będą przetwarzane w procesie obsługi wysyłki newslettera i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Zawiadamiający jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych Jash Technologie Sp. z o.o. jest dobrowolne. Oświadczam, że powyższe informacje są mi znane i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).